In company training “Aan de slag met persoonlijk leiderschap”

Een krachtig collectief begint bij de individuele mens. Wanneer die zich bewust is van persoonlijke kenmerken, drijfveren en talenten bijvoorbeeld en dit verbindt met dat van anderen, is het mogelijk samenwerking op een hoger plan te tillen. Als dan ook nog eventuele blokkades en onwerkbare routines worden aangepakt is de weg vrij om zowel individueel als collectief verder te groeien. Persoonlijk leiderschap kan hiervoor het vliegwiel zijn en vormt zowel een filosofie voor mens en organisatie als hét gedrag dat daarbij hoort. Het verwijst naar een gedeelde mentaliteit en een gezamenlijk gedragsrepertoire.

Vijf facetten van persoonlijk leiderschap

In de training onderscheiden we vijf facetten van persoonlijk leiderschap: vitaal leiderschap, professioneel leiderschap, verbaal leiderschap, emotioneel leiderschap en mentaal leiderschap. Hiermee gaan we aan de slag en richten ons in het bijzonder op het stimuleren van verbale, emotionele en mentale aspecten.

Bij verbaal leiderschap gaat het over het kennen van je communicatiestijl, de impact ervan op anderen en hoe daar transactioneel mee om te gaan. Emotioneel leiderschap heeft betrekking op het herkennen en het omgaan met gevoel, jezelf zijn en met emotionele blokkades. Mentaal leiderschap verwijst naar het creëren van een op groei gerichte mindset voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in al zijn facetten. Deze mindset is als het ware de nieuwsgierige en veerkrachtige regisseur van persoonlijk leiderschap en vormt de vertaalslag naar gedrag en communicatiestijl. Meer over mindsets en de mindset-scan, klik hier.

Het programma

Het programma bestaat uit vier dagen en kent in grote lijnen de volgende opzet. De eerste bijeenkomt gaat over een (hernieuwde) kennismaking met jezelf en het uitwisselen van overeenkomsten en verschillen met elkaar. We kijken naar persoonlijke mindsets, drijfveren, blokkades, (verborgen) talenten en ambities. Bijeenkomsten twee en drie bieden concrete handvatten voor het praktiseren van verbaal, emotioneel en mentaal leiderschap. Aan de hand van de Mindset-scan, een communicatiestijlentest en de Cirkel van Verantwoordelijkheid gaan we op zoek naar maatwerk bij persoonlijk leiderschap. De vierde bijeenkomst draagt bij aan het leren van zelfreflectie en collectieve intervisie. Het individuele wordt zo weer collectief gemaakt.

De training “Aan de slag met persoonlijk leiderschap” kent twee in company varianten:

  • Persoonlijk leiderschap voor managers: hoe ontwikkel ik als manager persoonlijk leiderschap en hoe stimuleer en faciliteer ik dit bij medewerkers
  • Persoonlijk leiderschap voor teams: hoe ontwikkel ik ‘mijn’ persoonlijk leiderschap en hoe stimuleer ik de ontwikkeling hiervan in ons team

Van de varianten ‘managers’ en ‘teams’ zijn uitgebreide programma’s beschikbaar. Ook is het mogelijk om de training in een verkorte versie van vier dagdelen te doen. Uiteraard is die globaler van opzet en werken we tussen de bijeenkomsten door met huiswerkopdrachten. Vraag hier het programma van uw keuze aan.

Aanpak

Voor aanvang van de training vindt er een uitgebreide intake plaats met de opdrachtgever en houden wij korte gesprekken met een aantal deelnemers. Vervolgens maken wij een concept-programma voor vier dagen en bespreken dat met de opdrachtgever en de deelnemers. Hierdoor ontstaat een programma op maat mét draagvlak. Na de training kunnen er een terugkombijeenkomst en/of een evaluatiemoment worden georganiseerd. Het agenderen van alle bijeenkomsten gaat in overleg.

Trainer(s)

De training is ontwikkeld en zal worden gegeven door Hans Takács. Hans is een ervaren trainer, adviseur en (team)coach. Verder is hij auteur van het boek “Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven” uit 2017. Het is mogelijk dat ook andere ervaren trainers en/of trainingsacteurs zullen bijspringen, afhankelijk van het programma en de verkozen werkvormen. Dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.

Belangstelling

Voor het uitgebreide programma van de varianten ‘managers’ of ‘teams’ of voor nadere informatie over bijvoorbeeld de investering en groepsgrootte kunt u contact opnemen met Hans Takács via het contactformulier, info@cjconsult.nl of telefonisch op 06 5110 5240.