“van werkdruk naar draagkracht”

Wanneer werkdruk je effectiviteit en werkplezier in de weg staat of erger je er stress van krijgt, is het tijd om hier écht wat aan te doen. Nu kent werkdruk verschillende oorzaken. Wist je dat de belangrijkste triggers voortkomen uit jouw persoonlijke drijfveren en blokkades? Natuurlijk, de hoeveelheid werk is enorm soms en er is een continue flow, echter het creëren van die druk doe je helemaal zelf. Terwijl je wellicht dacht dat de triggers van jouw innerlijke onrust bij anderen liggen. Nou niet dus. Het positieve van dit alles is dat je dus ook invloed hebt op je eigen werkdruk. Niet meer overgeleverd aan anderen of aan een ‘samenloop van omstandigheden’, maar zelf aan het roer van je eigen succes.

In deze bijdrage ga ik in op de relatie tussen werkdruk, persoonlijk leiderschap en draagkracht. Wat kan je zelf doen om te dealen met een stevige werklast en om je innerlijke onrust in beheer te nemen? Ook laat ik je aan het slot kennismaken met een driedaagse leergang, een masterclass en een workshop die jou of je team kunnen helpen om werkdruk niet als last te zien maar als energiebron. Van het paper is ook een digitale versie beschikbaar. Die kan je bestellen via deze link.

Oorzaken van werkdruk

Werkdruk kent verschillende oorzaken. Zo is er een voortdurende stroom aan activiteiten door toezeggingen en verwachtingen. Door nieuwe regels of overijverige managers ook. Of door integraal werken, met overleggen waar je mag aanschuiven tot en met een overdaad aan mails en cc-tjes. En er is meer. ICT-systemen doen soms niet lekker mee of mensen kunnen elkaar vakkundig negeren met extra werk en ergernis tot gevolg. Dit zijn voorbeelden van situaties waar je zelf weinig invloed op hebt. Dat is anders voor de volgende ‘triggers’. Neem de organisatiecultuur. Er zijn genoeg routines en reflexen in de manier waarop we (samen)werken die voor een stevige workload zorgen. Wat dacht je van een “can do mentaliteit”. Een collectieve overtuiging met als onderstroom “ik ben geen spelbreker”. Kan jij je hiervan losmaken? Of wat dacht je van een “control-reflex”, die organisaties in een wurggreep houdt? De ongeschreven regel ‘grip op de zaak’ leidt vooral tot gedetailleerde planningen, uitgebreide urenoverzichten en veel te lange verslagen met wollige afsprakenlijstjes. Herkenbaar?

De meest beïnvloedbare triggers van werkdruk hebben betrekking op persoonlijke drijfveren en blokkades. Onze ambities en bevlogenheid, bijvoorbeeld. Onze lat ligt hoog en het liefst gaan we voor perfectie. Of wat te denken van het volgen van je ‘verantwoordelijkheidsgevoel’. Dit gaat in de regel niet over eigenaarschap maar over een innerlijke drang om erbij te willen horen. En met stip op één, dé veroorzaker van werkdruk: het allesoverheersende ‘gevecht’ voor waardering, erkenning en acceptatie. Bewust en vaker onbewust. Wat wij mensen wel niet doen om aardig gevonden te worden of om geen fouten te maken grenst aan het ongelooflijke. We doen zo ons best om beter, mooier, oprechter, slimmer,  geloofwaardiger, etc. etc. over te komen. Met alle gevolgen van dien.

Ontwikkelen van draagkracht

Wat kunnen we hieraan doen? Stop in ieder geval met verlangen naar betere tijden of met piekeren om er vat op te krijgen. Werkdruk en de triggers die eraan ten grondslag liggen gaan niet vanzelf over. Ok, soms lukt het om tijdelijk wat te temperen door prioriteiten te stellen bijvoorbeeld of omdat anderen je uit de wind houden. Maar voor je het doorhebt verwatert dit en zit je weer in hetzelfde schuitje. Tijd om jezelf minder afhankelijk te maken van je omgeving, het heft weer in eigen hand te nemen, of te wel tijd om wat aan je draagkracht te gaan doen.

Er is sprake van draagkracht wanneer – simpel gezegd – het werk wat gedaan moet worden en wat er (op termijn) nog bij komt niet leidt tot werkdruk, een onrustig gevoel en/of stress. Je blijft hierdoor productief en ervaart nog steeds werkplezier. Anders gezegd, je kunt het werk en wat je nog ziet aankomen aan. Draagkracht is te ontwikkelen en te versterken. Als een spier die je moet leren gebruiken en die je kunt oprekken om nog krachtiger te worden. Jij kunt dit zelf doen, in vier stappen.

In vier stappen naar meer draagkracht

Het ontwikkelen van draagkracht gaat voor mij over vier schijven van ontwikkeling:

  1. Zelfbewustzijn;
  2. Talenten en kwaliteiten;
  3. Persoonlijk leiderschap;
  4. Draagkracht.

Bij zelfbewustzijn gaat het over het kennen van jezelf en wat jouw eigen aandeel is bij (het ontstaan van) werkdruk. Een zoektocht met verrassende en soms ook ongemakkelijk inzichten over jezelf. Bewust worden van je gedrag, communicatiestijl, mindset en welke gevoelens je belemmeren of juist energie  geven. De stap naar persoonlijk leiderschap gaat via het ontdekken van je talenten en kwaliteiten. Vaak hebben we onze (aangeboren) talenten verwaarloosd en werken op de automatische piloot. We kunnen nog zoveel leren en onze groeipotenties zijn oneindig!

De kennis en ervaringen uit de vorige stappen neem je mee naar het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. De focus ligt hier op drie elementen: verbaal, emotioneel en mentaal leiderschap. Verbaal leiderschap gaat over je kunnen uitspreken en je grenzen te bewaken. Zeg maar, voor het voorkomen van werkdruk. Emotioneel leiderschap verwijst naar het kunnen omgaan met die druk of die innerlijke onrust als die ontstaat. Het mentale stuk gaat over een op groei gerichte mindset en het ontwikkelen van je relativeringsvermogen. Zodra deze elementen van leiderschap handen en voeten hebben gekregen, worden die ingezet in de dagelijkse gang van zaken. Draagkracht krijgt hier vorm en wordt werkbaar.

Leergang, masterclass en workshop

Driedaagse (incompany) leergang “van werkdruk naar draagkracht”

De leergang besteedt aandacht aan de vier schijven van ontwikkeling: zelfbewustzijn – talenten en kwaliteiten – persoonlijk leiderschap – draagkracht. Daarnaast wordt de stap naar de praktijk gemaakt. Welke acties ga jij ondernemen voor meer draagkracht én hoe hou je dit vol.

De leergang kent optioneel een ‘terugkomdag’ en een ‘intervisiemodule’. De terugkomoptie is een dag of dagdeel dat circa drie maanden na het volgen van de leergang wordt gehouden. Deelnemers wisselen ervaringen uit en er worden afspraken gemaakt over bijsturing en verbeteringen.

De intervisieoptie biedt de mogelijkheid om periodiek – bijvoorbeeld tweemaandelijks – ervaringen uit te wisselen en verdere stappen te zetten bij onder meer het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het versterken van draagkracht. De leergang kent een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers.

Masterclass “van werkdruk naar draagkracht”

De masterclass gaat in op werkdruk en de mogelijkheden om door middel van persoonlijk leiderschap draagkracht verder te ontwikkelen en te versterken. Deelnemers brengen een casus in en sluiten af met concrete stappen om hun werkdruk in beheer te nemen.

De masterclass duurt een dag en kent een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers.

Workshop “van werkdruk naar draagkracht”

Tijdens de workshop wordt in grote lijnen de relatie tussen werkdruk, persoonlijk leiderschap en draagkracht uiteengezet. Mensen brengen geen casus in, zoals bij de masterclass, maar sluiten af met concrete stappen om werkdruk ik beheer te nemen.

De workshop duurt een dagdeel en kent een maximale groepsgrootte van 40 deelnemers.

Van de leergang, de masterclass en de workshop zijn digitale brochures beschikbaar. Brochure(s) bestellen of meer informatie over een bijeenkomst op maat voor uw organisatie of team? Neem contact op met Hans Takacs via info@cjconsult.nl, 06 51105 240 of  via het contactformulier.