In company training: Manager, ken jezelf!?

 

Managers en teamleiders doen elke dag hun best om zich in te leven en af te stemmen op de mensen met wie ze samenwerken. Hierbij ligt de focus vooral op anderen; op wat individuen doen of op wat er in collectief (team)verband gebeurt. Wist u dat ongeveer 70% van het gedrag van mensen onbewust ontstaat en wordt aangestuurd door wat we de ‘onderstroom’ noemen. Onder de ijsberg zitten de diepere drijfveren en blokkades van mensen en groepen die vaak onzichtbaar en dus onbekend blijven. Gedachten en gevoelens en onderliggende aannames en angsten bijvoorbeeld, worden bijna nooit opgezocht en blijven dus ook onuitgesproken. Dit is op zijn zachtst gezegd jammer, omdat het herkennen, begrijpen en gebruiken van wat er allemaal in die donkere wateren leeft, het verschil kan maken. Wordt het geen tijd om die oppervlakkige 30% op de werkvloer te vermengen met de energiebronnen uit de onderstroom?

Spiegelen

Managers en teamleiders zijn bij uitstek primair verantwoordelijk voor het losmaken van het onbewuste en de onderstroom. Om dit zorgvuldig en effectief te kunnen doen is het nodig dat managers en teamleiders eerst het eigen onbewuste en hun eigen onderstroom leren kennen. Werken op dit voor velen onbekende terrein is tenslotte spiegelen met wat je waarneemt en met je eigen onderstroom.

Van onderstroom naar bovenstroom

In de in company training maken managers en teamleiders kennis met hun eigen (diepere) drijfveren en blokkades en leren ze die te gebruiken om te kunnen spiegelen met anderen. Ook leren zij om die (nieuwe) kennis over zichzelf in te zetten voor onder meer het stimuleren van open gesprekken, hechte verbinding en effectiever samenwerking. Van onderstroom naar bovenstroom. Over welke bagage van managers en teamleiders ‘onder de ijsberg’ hebben we het dan? Waar mogen zij naar op zoek gaan?

  • Kernwaarden, overtuigingen, (voor)oordelen en gebruik van hersenhelften;
  • Selectieve waarneming en het projectiemechanisme;
  • Diepere bronnen van ongemak en frustraties maar ook triggers voor nieuwsgierigheid en authenticiteit;
  • Impact van (dreigende) confrontaties en conflicten;
  • Drijfveren en blokkades voor feedback en adresseren.

Laagdrempelig en niet confronterend

De onderdelen van de training hebben zich in de afgelopen jaren in samenspraak met oud deelnemers doorontwikkeld. Hierdoor is de training praktisch van aard, laagdrempelig en zeker niet confronterend. Deelnemers krijgen alle ruimte om te vertellen maar ook om vooral (goed) te luisteren (naar elkaar) en hun eigen grenzen te bewaken en te handhaven. Er wordt niet ‘gepsychologiseerd’. Het programma (hele dag) ziet er globaal als volgt uit:

  • Kennismaken, programma en verwachtingen;
  • Inbrengen van een persoonlijke casus en selectie van relevante thematiek;
  • Doornemen van de vijf thema’s (mindset, waarneming, gevoelens, hechting en communicatie);
  • Eerste stappen naar spiegelen en gebruik van je onderstroom (adresseren);
  • Samen oefenen met spiegelen.

Investering

De investering is afhankelijk van de (collectieve) leerdoelen en het aantal deelnemers. Wij werken met groepen van 8-12 deelnemers. Iedereen ontvangt naast een hand-out van de slides, het boek “Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven” van auteur/trainer Hans Takács.

Trainer 

De training wordt verzorgd door Hans Takács. Hans is veranderkundig adviseur, trainer en (team)coach. Hij zit ruim 20 jaar in dit mooie vak en studeerde Bestuurskunde (VU) en Veranderkunde (SIOO). Verder is Hans gecertificeerd coach werkt volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Meer informatie

Voor informatie of voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak kunt u bellen met Hans via 06 5110 5240 of gebruik maken van het contactformulier. Ook voor de workshop van een halve dag.

Voor de fijnproevers is er ook een driedaagse training, waarbij er naast Manager, ken jezelf (dag 1), ook aandacht is voor het herkennen van de onderstroom in groepen (dag 2) en voor de communicatiestijl die managers en teamleiders het beste kunnen hanteren bij het bespreekbaar maken van de onderstroom (dag 3). Voor deze driedaagse is een digitale brochure beschikbaar. Bestellen kan ook via het contactformulier.