Coaching

Jaarlijks begeleid ik circa 20 mensen in hun ontwikkeling en bij het realiseren van bijzondere ambities. Van hoog tot laag in de organisatie, jong en oud en met verschillende vraagstukken. Mensen, vaak op een kantelpunt in hun professionele en/of persoonlijke leven. Daarnaast ben ik met veel plezier coach van ambitieuze alumni bij het coachcafé van de Vrije Universiteit. 

Coaching vindt plaats aan de hand van het 4Z-model. Het model is door mij ontwikkeld en werkt met behulp van (een combinatie van) bestaande methodieken en inzichten. Zo gebruik ik onderdelen van Brain Based Coaching (SCARF-model), RET, NLP, Deep Democracy, Systemisch werken, Transparante communicatie en Voice dialogue. Uiteraard is het coachingstraject maatwerk en afgestemd op de ontwikkeldoelen van de coachee. Het coachingstraject verloopt in grote lijnen als volgt:

  • Uitgebreide intake
  • Opstellen coachingsplan met ontwikkeldoelen
  • Afstemmingsoverleg met coachee en opdrachtgever
  • Houden van de eerste serie coachingssessies
  • Halverwege het traject een afstemmingsoverleg met coachee en opdrachtgever
  • Houden van de tweede serie coachingssessies
  • Evaluatie en aanbevelingen, een afrondend gesprek op basis van een verslag met coachee en opdrachtgever

Coaching is altijd persoonlijk, vandaar deze algemene informatie. Behoefte aan gerichte coaching of midden in een levensvraag en op zoek? Laat het mij weten via het (vertrouwelijke) contactformulier en ik kom op de lijn. Bellen kan uiteraard ook: 06 5110 5240.

In 2017 verscheen mijn boek “Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven”. Dit boek geeft een mooi inkijkje in hoe je je verborgen krachten kunt aanboren voor meer betekenis en persoonlijke effectiviteit.  Lees hier meer over het boek.

Collectieve coaching: stap in de ‘coachcarrousel’

Het werk is dynamisch en vraagt veel van mensen. Ze nemen vaak onvoldoende tijd om te reflecteren. Tijdens de carrousel nemen medewerkers in kleine groepen even tijd voor zichzelf om daarna weer met een opgeruimd gevoel door te kunnen gaan. Hoe werkt het? De carrousel duurt een dagdeel en bestaat uit drie ronden van 45 minuten. Ronde 1 gaat over inbrengen van een (praktisch) vraagstuk en het formuleren van een leervraag voor het vervolg. Ronde 2 verfijnt dit en werkt toe naar aanknopingspunten voor herstel. De laatste ronde besteedt aandacht aan gerichte verbeterstappen. Het vraagstuk dat wordt ingebracht kan op van alles betrekking hebben en is werk-gerelateerd: ambities, carrière, droombaan, samenwerken, communicatie, feedback geven, keuzes maken, perfectionisme, risico’s nemen, kritiek ontvangen, werkdruk, stress, etc. etc. Respect en veiligheid zijn uiteraard vanzelfsprekend.

Tafels                    De gesprekken vinden plaats aan tafels. Aan een tafel nemen circa vier medewerkers en een coach plaats. Na 45 minuten zoeken de zij een andere tafel. Zo kom je als medewerker na twee keer rouleren bij drie verschillende coaches. Aan het einde van de derde ronde gaat iedereen weg met helderheid over zijn of haar vraagstuk, een aantal aanknopingspunten voor herstel en gedragsalternatieven voor de leervraag.

Belangstelling   Een keer een coachcarrousel in uw organisatie of team organiseren? Laat het mij weten en we gaan aan de slag. De kosten per medewerker voor drie ronden ‘in de carrousel’ bedragen € 185,= (ex BTW). Minimaal 10 deelnemers.

f3e273b7-0ea1-45b3-a534-4a2cb77908c2