Workshop “Comfort zone”

Wel eens echt uit je comfort zone gestapt en je paniek zone ervaren? In deze carrousel van emoties ga je stapsgewijs op zoek naar je leer- en paniek zone. Ongemakkelijk? Jazeker … leerzaam? Ook! Uiteraard blijf je de baas over je eigen grenzen én word je verleid die op te zoeken en het liefst te verleggen.

 

 “Lifeboat-experience” (speciaal voor teams)

Stel je eens voor. Je bent met je team op volle zee en de boot waarop je zit zinkt langzaam. Er is maar één reddingsboot voor slechts drie personen. Het team moet samen beslissen wie in de lifeboat plaats mag nemen en wie jammer genoeg in het koude water terecht zullen komen. Deze casus (!) vormt het vertrekpunt van een dagdeel teambuilding. Wie doet wat in deze crisis, wie neemt welke verantwoordelijkheid en wie kijkt vooral de kat uit de boom? Gaan we overleggen of geldt het recht van de sterkste? Na een korte evaluatie van het teamgedrag in deze denkbeeldige situatie zetten we de stap naar de realiteit.