Coaching

Coachen is het inrichten van een door de coachee gestuurd leerproces. Jaarlijks begeleid ik circa 20 mensen in hun ontwikkeling en bij het realiseren van bijzondere ambities. Van hoog tot laag in de organisatie, jong en oud en met verschillende vraagstukken. Mensen op het kantelpunt van hun professionele en/of persoonlijke leven. Daarnaast ben ik met veel plezier coach van alumni bij het coachcafé van de Vrije Universiteit. 

De basis voor het coachingsproces, dat ik samen met de coachee ontwerp, is mijn boek “Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven“. In essentie gaat het over het vergroten van het bewustzijn, nog meer benutten van authenticiteit en ervaringsgericht leren door alternatief gedrag. Ik werk met behulp van eigen werk en bestaande methodieken en inzichten. Zo gebruik ik de door mij ontwikkelde Mindset-scan, de Cirkel van verantwoordelijkheid en het Persoonlijk Kompas. Verder hanteer ik het beste uit Transactionele Analyse, Appreciative Inquiry, Deep Democracy en Systemisch werken. Ik heb mijn coachingsopleiding gevolgd bij de Coaching Academy International, ben gecertificeerd coach volgens Nopco/EMCC en werk volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Verder ben ik verbonden aan het Platform van Autonome Coaches. 

Het coachingstraject bij mij verloopt in grote lijnen als volgt:

  • Uitgebreide intake
  • Opstellen coachingsplan met ontwikkel- en coachingsdoelen
  • Afstemmingsoverleg met coachee en opdrachtgever
  • Houden van de eerste serie coachingssessies
  • Halverwege het traject een afstemmingsoverleg met coachee en opdrachtgever
  • Houden van de tweede serie coachingssessies
  • Evaluatie en aanbevelingen, een afrondend gesprek op basis van een verslag met coachee en opdrachtgever

Coaching is altijd persoonlijk, vandaar deze algemene informatie. Behoefte aan gerichte coaching of midden in een levensvraag en op zoek? Laat het mij weten via het (vertrouwelijke) contactformulier en ik kom op de lijn. Bellen kan uiteraard ook: 06 5110 5240.

In 2017 verscheen mijn boek “Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven”. Dit boek geeft een mooi inkijkje in hoe je je verborgen krachten kunt aanboren voor meer betekenis en persoonlijke effectiviteit.  Lees hier meer over het boek.

Collectieve coaching: stap in de ‘coachcarrousel’

Het werk is dynamisch en vraagt veel van mensen. Ze nemen vaak onvoldoende tijd om te reflecteren. Tijdens de carrousel nemen medewerkers in kleine groepen even tijd voor zichzelf om daarna weer met een opgeruimd gevoel door te kunnen gaan. Hoe werkt het? De carrousel duurt een dagdeel en bestaat uit drie ronden van 45 minuten. Ronde 1 gaat over inbrengen van een (praktisch) vraagstuk en het formuleren van een leervraag voor het vervolg. Ronde 2 verfijnt dit en werkt toe naar aanknopingspunten voor herstel. De laatste ronde besteedt aandacht aan gerichte verbeterstappen. Het vraagstuk dat wordt ingebracht kan op van alles betrekking hebben en is werk-gerelateerd: ambities, carrière, droombaan, samenwerken, communicatie, feedback geven, keuzes maken, perfectionisme, risico’s nemen, kritiek ontvangen, werkdruk, stress, etc. etc. Respect en veiligheid zijn uiteraard vanzelfsprekend.

Tafels                    De gesprekken vinden plaats aan tafels. Aan een tafel nemen circa vier medewerkers en een coach plaats. Na 45 minuten zoeken de zij een andere tafel. Zo kom je als medewerker na twee keer rouleren bij drie verschillende coaches. Aan het einde van de derde ronde gaat iedereen weg met helderheid over zijn of haar vraagstuk, een aantal aanknopingspunten voor herstel en gedragsalternatieven voor de leervraag.

Belangstelling   Een keer een coachcarrousel in uw organisatie of team organiseren? Laat het mij weten en we gaan aan de slag. De kosten per medewerker voor drie ronden ‘in de carrousel’ bedragen € 185,= (ex BTW). Minimaal 10 deelnemers.

onderwaterslide