Intervisie en individuele coaching

Intervisie

Zoveel mensen zoveel denkbeelden, ideeën en meningen. Dit geldt ook voor het uiten van emoties en het ervaren van gevoelens. Bij intervisie worden die rondom een gekozen thema in een vertrouwelijke setting uitgewisseld om elkaar beter te begrijpen en om van elkaar te leren. En het is meer dan dit. We kijken ook naar het vergroten van ieders effectiviteit en resultaatgerichtheid. Intervisie draagt dus ook bij aan verdere professionalisering en wat dit betekent voor de beoogde ambities en de maatschappelijke meerwaarde. Met andere woorden: jezelf en elkaar nog beter maken in het werk dat je doet, voor een krachtiger samenwerking en – last but not least – voor een excellente dienstverlening.

Wij begeleiden de intervisie in samenwerking met de intervisiegroepen. Van eenmalige bijeenkomsten, meerdere sessies tot en met langdurige trajecten en intervisieplatforms.

Voorbeelden van thema’s: Omgaan met werkdruk | Mentale veerkracht | Weerstand benutten | Werken op afstand | De kracht van kwetsbaarheid | Kwaliteiten, talenten, valkuilen en blinde vlekken | Leiderschap

Individuele coaching

Coachen is het inrichten van een door de coachee gestuurd leerproces. In essentie gaat coaching over het vergroten van het bewustzijn, nog meer benutten van authenticiteit en ervaringsgericht leren door alternatief gedrag. Jaarlijks worden circa 20 mensen in hun ontwikkeling gecoacht en bij het realiseren van bijzondere ambities. Van hoog tot laag in een organisatie, jong en oud en met verschillende vraagstukken.

De basis voor coaching is het boek “Veranderkracht, veranderen door vooral jezelf te blijven“ uit 2017 van Hans Takács. Hans is gecertificeerd coach volgens Nopco/EMCC en werkt volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Verder is hij verbonden aan het Platform van Autonome Coaches.

onderwaterslide