Teamontwikkeling en in-company training

gedrag-2

Teambegeleiding

Er is altijd wel een reden om in een team of een groep professionals te investeren. De wereld om je heen verandert, ambities en bedrijfsprocessen kunnen veranderen, er is behoefte aan een betere samenwerking of de onderlinge verhoudingen schuren. Verder is het voor elk team goed om af en toe los te komen van de ‘waan van de dag’ en even stil te staan bij de samenwerking en de onderlinge verhoudingen.

Veel trajecten voor teambegeleiding kennen een aantal stappen en werken toe naar een wenkend perspectief. Daarentegen is het altijd maatwerk en gaat het programma uit van wat een team kan en wil en niet vanuit een tekortkoming of gap. Wij begeleiden op basis van “Appreciative Inquiry”. Een ander kenmerk van onze inzet is dat wij het lerend vermogen van het team als collectief vergroten.

In-company training

In de afgelopen 15 jaar heeft CJCONSULT trainingen (door)ontwikkeld en verzorgd bij meer dan 50 organisaties. Al onze trainingen dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en richten zich vooral op de drijfveren en de blokkades van menselijk gedrag en hoe die zich verhouden tot persoonlijke effectiviteit. Bij teamtrainingen gaan we aan de slag met de collectieve drijfveren en blokkades en werken we  aan wat echt nodig is voor (nog meer) effectieve samenwerking en onderlinge verbinding.

Trainingen die beschikbaar zijn: Mindset en gedrag | Aanspreken in één dag | Omgaan met onzekerheid | Persoonlijk leiderschap | De onderstroom van feedback |  Communicatiestijlen | Anders kijken naar fouten maken | Comfort zone | Life-boat Experience | Bestuurlijke sensitiviteit

Van alle trainingen zijn digitale brochures beschikbaar. Een brochure bestellen? Klik op de balk hieronder.