Teamontwikkeling

gedrag-2

Er is altijd wel een reden om in een team of een groep professionals te investeren. De wereld om je heen verandert, ambities en bedrijfsprocessen kunnen veranderen, er is behoefte aan een betere samenwerking of de onderlinge verhoudingen schuren. Verder is het voor elk team goed om af en toe los te komen van de ‘waan van de dag’ en even stil te staan bij de samenwerking en de verhoudingen.   

Veel programma’s voor teamontwikkeling die ik begeleid gaan over het inspelen op nieuwe ambities, het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de onderlinge verhoudingen. Veelal concentreert het programma zich rond (collectieve) mindset, omgaan met emoties, communicatiestijlen en gedrag. Voorbeelden van thema’s die zich prima lenen voor deze vier-eenheid, zijn:

  • Hoe gaan we om met robuuste veranderingen en houden we de relaties goed
  • Ontwikkelen van (een andere) mentaliteit (organisatiecultuur)
  • Ontluchten, waar zitten collectieve verdrongen emoties en frustraties en hoe ‘schonen we de lucht’
  • Persoonlijk leiderschap, van individu naar collectief
  • Zelfsturing vanuit de menselijke maat
  • Elkaar aanspreken op gedrag (de onderstroom van feedback)
  • Teambuilding, in welke vorm dan ook

Werkwijze en Mindset-scan   Bij een opdracht voor teamontwikkeling wordt, na een uitgebreide intake, eerst een programmavoorstel (draaiboek) gemaakt. Het voorstel behoeft altijd de goedkeuring van de opdrachtgever alvorens de bijeenkomst(en) word(en)t gehouden. Van de bijeenkomst(en) wordt een puntig verslag gemaakt. Vaak maak ik bij teamontwikkeling gebruik van de Mindset-scan, een vragenlijst over denkroutines en de impact op de samenwerking. Van de Mindset-scan is een verkorte (online) variant beschikbaar. Lees hier over de scan en doe (met elkaar) de verkorte versie.

Teamontwikkeling “stress alert”  Het signaleren en bespreekbaar maken van stress of een dreigende burn-out is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid maar vraagt van alle teamleden, inclusief de leiding en de support van HRM awareness en feedback. Hoe doe je dit met elkaar? Hoe creëer je collectieve awareness en hoe houd je elkaar scherp in communicatie en gedrag. Het SCARF-model van Dr. David Rock biedt inzichten in ‘stress awareness’, tips voor het in beheer nemen van ‘energievreters’ en een springplank voor gedragsalternatieven bij (dreigende) stress of een burn-out. SCARF staat voor het omgaan met status, zekerheid, autonomie, relaties en rechtvaardigheid. Vraag via onderstaande link naar de digitale folder “stress alert” in één dag voor teams.