Gedragsverandering

gedrag-2

Bij gedragsverandering werken wij aan het herstellen van gedragsroutines in een richting die gewenst is. Hierbij maken wij bewust onderscheid tussen de mens ‘als mens’ en zijn gedrag.

In onze aanpak ‘sleutelen’ wij niet aan de mens ‘als mens’ maar werken we aan het effectiever maken van het gedrag. Wij hebben, zogezegd, geen oordeel over jou als mens.

Vanuit veranderende omstandigheden die mensen (in teams en organisaties) ervaren of de nieuwe ambities die zij hebben werken we aan het herstellen van gedragsroutines. Zo kunnen mensen – en ook teams en organisaties –  verschillende (collectieve) routines hebben, bijvoorbeeld een behagende routine, de alles moet perfect routine of routines die zorgen voor het niet nemen van verantwoordelijkheid.

Gedragsverandering gaat in de kern over het herstellen van ‘onhandige’ routines. We onderzoeken de (onderliggende) oorzaken, nemen die waar mogelijk weg, beschrijven het gewenste gedrag en maken een concreet plan om de gedragsverandering ook daadwerkelijk te realiseren. Deze voorbereidende stappen doen wij samen met de mensen die het betreffen. Wij begeleiden de verandering met bijeenkomsten en trainingen op maat en faciliteren waar nodig collegiale intervisie.

Meer informatie? Laat het mij weten via het contactformulier.

Over gedragsroutines is een interessant artikel geschreven, klik hier voor het artikel.