Je mindset is je persoonlijke denkregisseur opgebouwd uit allerlei bewuste en onbewuste overtuigingen, oordelen en reflexen. Een bekende tweedeling van mindsets is die van de Amerikaanse psycholoog Carol Dweck. Vrij vertaald onderscheidt zij mensen met een op stabiliteit gerichte en een op groei gerichte mindset. Hoewel mensen vaak van alle twee wat hebben zie je door hun gedrag wel een zekere ‘voorkeur’. Gedrag gebaseerd op zekerheid, logica, feiten en regels bijvoorbeeld verwijst naar een ‘stabiliteit-mindset’ en wie vooral neigt naar verkennen, gevoel, verbeelding en ervaringen valt eerder onder de ‘groei-variant’.

Bij gedragsverandering is er onvoldoende aandacht voor mindsets, zo merk ik in de praktijk … Lees verder