Training

training2

In de afgelopen jaren is een groot aantal in company trainingen (door)ontwikkeld en bij verschillende organisaties gegeven. De trainingen zijn praktisch, laagdrempelig en hebben een stevige theoretische basis. Het programma is maatwerk en komt tot stand na overeenstemming met de opdrachtgever. De werkvormen zijn verfrissend en creatief. Het is mogelijk om een training met een intervisieopzet te combineren. Na de training gaan deelnemers (vrijwillig) in groepjes aan de slag en delen regelmatig hun praktische toepassing van thema’s uit de training. Hiermee staat de training niet op zichzelf en werkt de organisatie aan het vergroten van het (collectieve) leervermogen.

Van alle hieronder genoemde trainingen is ook een zogeheten “KorteKlapSessie” (KKS) beschikbaar. Dit is een verkorte versie van circa 2,5 uur over het onderwerp. Ook wel een ‘snack-sessie’. Het onderwerp wordt op hoofdlijnen toegelicht en samen met de deelnemers wordt een interactieve vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Handig voor als er weinig tijd is voor een echte training en het onderwerp toch actueel is/wordt. De KKS is met name geschikt voor groepen van 30 – 80 deelnemers. Training via beeldgesprekken? Informeer naar de mogelijkheden van sessies van één of twee uur voor groepen tot circa 10 deelnemers.

Masterclass “Mindset en gedrag”
Wat zijn jouw denkroutines en wat doen die voor je gedrag? Heb je meer van een op stabiliteit of juist meer van een op groei gerichte mindset? Alles van je mindset is goed en bruikbaar en soms heb je meer nodig als je kijkt naar je ambities In deze masterclass leer je met behulp van de Mindset-scan je denkkracht te vergroten, die veerkrachtig in te zetten en af te stemmen op je ambities. Dit wordt een ‘opportunity mindset’ genoemd. De training is ook voor teams heel nuttig: hoe werkt onze collectieve mindset en hoe komen wij tot een collectieve opportunity mindset?
Duur: twee, drie of vier dagdelen. Investering: in overleg

Training “De Onderstroom van feedback”
Waarom vinden we feedback zo belangrijk en komt het moeizaam van de grond? In de onderstroom van organisaties, teams en mensen individueel spelen een groot aantal motieven. In deze training besteden we aandacht aan een aantal ‘onderstroom-dingetjes’ die van invloed zijn op feedback, bijvoorbeeld: feedback-mindset, groepsdruk, ranking, imagobewustzijn, voorbeeldgedrag, transparante communicatie en persoonlijk leiderschap. Na het volgen van de training kan feedback een routine worden en zorgen voor betere prestaties en relaties. Duur: twee, drie of vier dagdelen. Investering: in overleg.

Masterclass “Gedeeld leiderschap (en zelforganisatie)”
Door een toenemende complexiteit, een groeiende integrale samenwerking en de behoefte aan het bundelen van talenten is ook leiderschap meer ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Een collectieve opgave om niet alleen verantwoordelijkheden en rollen in een team te verdelen, ook een manier om persoonlijke overtuigingen, ambities, twijfels en kwetsbaarheden met elkaar te delen. Een collectieve houding waarbij niet alleen successen maar ook fouten worden uitgewisseld. Formeel en informeel leiderschap – stoer en onzekerheid in één hand. Van een ‘verticale naar een gedeelde identiteit’. In de masterclass geven we het begrip ‘gedeeld leiderschap’ handen en voeten en kijken we naar een vorm die voor het team zou kunnen werken. Gedeeld leiderschap is een prima instrument voor teams om zelfsturing op te schalen en nog werkbaarder te maken. Van de masterclass is een digitale brochure met onder meer het programma beschikbaar, bestel die hier.
Duur: twee dagdelen. Investering: in overleg.

Training “Aan de slag met persoonlijk leiderschap”
In de (meerdaagse) training onderscheiden we vijf facetten van persoonlijk leiderschap: vitaal leiderschap, professioneel leiderschap, verbaal leiderschap, emotioneel leiderschap en mentaal leiderschap. Hiermee gaan we aan de slag en richten ons in het bijzonder op het stimuleren van verbale, emotionele en mentale aspecten. Bij verbaal leiderschap gaat het over het kennen van je communicatiestijl, de impact ervan op anderen en hoe daar transactioneel mee om te gaan. Emotioneel leiderschap heeft betrekking op het herkennen en het omgaan met gevoel, jezelf zijn en met je drijfveren en blokkades. Mentaal leiderschap verwijst naar het creëren van een op groei gerichte mindset voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in al zijn facetten. Meer over mindsets en de mindset-scan, klik hier.
Duur: twee of drie dagen. Investering: in overleg.

Training “Effectiever met emoties”
Gevoelens en emoties spelen een steeds belangrijkere rol in het werk. Het gaat steeds vaker over inleven en verbinden en opkomen voor jezelf in dynamische netwerken. Vaak ontstaan er spanningen; met anderen en vaker nog met jezelf. In deze training leer je je gevoelens en emoties te ‘begrijpen’, leer je er mee om te gaan en ze te gebruiken. Gevoelens en emoties blijken geen belemmeringen maar signalen voor nog meer effectiviteit.
Duur: twee dagdelen. Investering: in overleg.

Training “Stress als bondgenoot”
Het maakt uit voor de impact van stress hoe je er over denkt. Is het je vijand dan heb je er last van of denk je dat het je van dienst kan zijn? We gaan op zoek naar de bronnen van jouw stressgevoel en –respons en kijken wanneer er sprake is van irrationele gedachten. Verder besteden we aandacht aan de innerlijke dialogen met jezelf: maak kennis met je eigen kritische, behagende en/of perfectionistische stemmen en zet daar eens een ander stemmetje tegenover.
Duur: twee dagdelen. Investering: in overleg.

Training “Grenzen stellen, bewaken en handhaven”
Opkomen voor jezelf en de relatie goed houden. Dat is de strekking van deze training. We gaan in op grensoverschrijdend gedrag en hoe daar mee om te gaan en kijken naar timing voor assertiviteit. Ook wordt aandacht besteed aan een transparante en verbindende communicatiestijl.
Duur: twee dagdelen. Investering: in overleg.

Training “Transparante communicatie”
Transparante communicatie is eerlijke en open communicatie. Naar anderen toe en vooral met jezelf. Ken je je eigen smoezen en routines? Ben je je bewust van je eigen ‘leugentjes om bestwil’. Transparante communicatie is a way of life en te leren. Ga de uitdaging aan om je bewust te worden van de samenhang tussen jouw denken, voelen en praten en daar lekker mee te oefenen
Duur: twee, drie of vier dagdelen. Investering: in overleg.

Workshop “Comfort zone”
Wel eens echt uit je comfort zone gestapt en je paniek zone ervaren? In deze carrousel van emoties ga je stapsgewijs op zoek naar je leer- en paniek zone. Eng? Jazeker … leerzaam? Ook! Uiteraard blijf je de baas over je eigen grenzen én word je verleid die op te zoeken en het liefst te verleggen.
Duur: twee dagdelen. Investering: in overleg, afhankelijk van het aantal deelnemers en de gekozen gradatie (light, medium of large).

NIEUW: Teambuilding “lifeboat-experience”, lees hier over het laatste aanbod om in teamverband je comfort zone op te zoeken.

Training “Bestuurlijke sensitiviteit”
Hoe stem je af op bestuurders en blijf je professioneel in je rol als adviseur? Dit is een interessant spanningsveld voor veel (beleids)medewerkers en managers. In de training concretiseren we bestuurlijke sensitiviteit voor de eigen situatie en kijken we naar het bijbehorende gevoels- en gedragsrepertoire. Bij voorkeur doen de bestuurders ook mee en werken we samen aan herkenbaarheid, transparantie en nog meer vertrouwen.
Duur: twee dagdelen. Investering: in overleg.

Staat uw trainingsbehoefte er niet bij? Laat het mij weten via het contactformulier.

Trainingen worden altijd op maat gemaakt na een uitgebreide intake- en vooroverleg. Het programmavoorstel (draaiboek) behoeft altijd eerst de goedkeuring van de opdrachtgever alvorens de training wordt gegeven.