Leiderschaps- en organisatieontwikkeling

training2

Leiderschapsontwikkeling

Onze leiderschapsontwikkeling richt zich in het bijzonder op persoonlijk leiderschap. Het ontwikkelingstraject gaat uit van vijf met elkaar samenhangende aspecten van persoonlijk leiderschap: vitaal leiderschap, professioneel leiderschap, verbaal leiderschap, emotioneel leiderschap en mentaal leiderschap. Hiermee gaan we aan de slag en richten ons in het bijzonder op het stimuleren van verbale, emotionele en mentale aspecten.

Onze aanpak: na de uitgebreide intake maken wij samen met de opdrachtgever en een vertegenwoordiging van de deelnemers een concept leerlijn en een draaiboek van het programma met praktische theorie en creatieve werkvormen. Na de goedkeuring verzorgen wij een aantal leiderschapssessies en na afloop maken wij een uitgebreid verslag met aanbevelingen en een leercirkel.

Organisatieontwikkeling

Hoe vertaal je complexe (maatschappelijke) opgaven in begrijpelijke strategische doelen? Hoe stimuleer en organiseer je horizontale samenwerking? Wat zorgt voor wendbare en slagvaardige medewerkers? Hoe creëer je een overzichtelijke sturing en hoe faciliteer je het managementteam in een grillig veranderproces? Dit zijn zo een aantal vragen die wij graag voor u beantwoorden.

Onze ondersteuning: wij maken een grondige analyse van uw organisatievraagstuk(ken), geven een samenhangend advies, kunnen het programmamanagement van de transitie op ons nemen, trainen/begeleiden iedereen voor bewustwording en een gedragsverandering en verleiden mensen om hun ‘best practices’ en andere ervaringen met de organisatie te delen.