Gedeeld leiderschap

48216155-kompas

Laten we beginnen met leiderschap. Voor mij is dit het beïnvloeden en verleiden van mensen bij het realiseren van gedeelde doelen. Dit kan aan de hand van een aantal rollen die voortkomen uit een bepaalde leidersidentiteit of leiderschapsstrategie. In de literatuur worden vaak vijf rollen onderscheiden. Rollen die gaan over:

  • Collectieve waarden: waar doen we het voor en wat geeft ons als team betekenis/richting
  • Omgeving: interactie met omgeving, relaties onderhouden, aangaan van samenwerking
  • Verandering: leren en ontwikkelen, effectiever worden (individueel en collectief)
  • Het team: processen optimaliseren, mensen motiveren, conflicten oplossen
  • Taken: efficiency en effectiviteit, planning en beheer

Leiderschap associeer ik met een dynamisch proces van groeien en ontwikkelen. Dit, in tegenstelling tot ‘managen’ dat voor mij veel meer gaat over beheren en beheersen en naar een op stabiliteit gerichte situatie verwijst. Beiden zijn overigens van waarde en nodig. Leiderschap is niet alleen een zaak van leidinggevenden. De complexe opgaven van vandaag en morgen verdragen geen leiderschap vanuit een louter ‘verticale identiteit’. De opgaven zijn te complex en te onzeker. Eén persoon (als leidinggevende van een team) kan dit nooit allemaal overzien en doorgronden. Je zou dan van alle markten thuis moeten zijn en over oneindig veel tijd beschikken. Verder is het ook niet realistisch om één persoon (positie) volledig verantwoordelijk te maken voor dit alles. Daarom ben ik een groot voorstander van gedeeld leiderschap (op teamniveau). Eenvoudig gezegd: het op een slimme manier verdelen van alles wat met leiderschap te maken heeft over de leden van een team. Bijvoorbeeld verantwoordelijkheden en rollen. En gedeeld leiderschap is meer. Het gaat ook over het delen van gedachten en gevoelens met elkaar. Wat houdt je bezig, wat zijn je drijfveren, waar twijfel je over of wat zijn je kwetsbaarheden.  Mensen – ongeacht functie of positie – zoeken elkaar op en delen niet alleen de successen en de ambities maar ook de onbestemde emoties die we allemaal wel kennen. Gedeeld leiderschap verbindt en maakt samenwerken nog leuker en effectiever. Van een verticale naar een horizontale mentaliteit.

Op dit moment werk ik aan serie ontmoetingen met interessante leiders over gedeeld leiderschap. Lees hier het artikel met Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland. Meer weten over leiderschap, onze trainingen, neem contact op via het contactformulier.