Persoonlijk leiderschap

Voor mij is, zoals in de inleiding aangegeven, persoonlijk leiderschap de meest elementaire vorm van leiderschap en vormt de basis voor gedeeld leiderschap. Hoe ziet dit er uit? Het gaat over het zichtbaar nemen van verantwoordelijkheid als individu, authentiek, passievol en het liefst voor een hoger doel en tegen de achtergrond van gedeeld leiderschap. Authentiek wil zeggen dat het uit jezelf komt. Je brengt jezelf in. Daarnaast gaat het over passie of bezieling. Je doet het niet omdat het moet maar op basis van een intrinsieke motivatie. Het hogere doel verwijst naar een gedeelde verantwoordelijkheid. Persoonlijk leiderschap doe je voor jezelf en ook voor elkaar. Er is een verbinding met anderen en met het willen bereiken van (hogere) doelen van een team of een organisatie.

Vijf aspecten

Kijkend naar deze typering onderscheid ik vijf met elkaar verbonden onderdelen van persoonlijk leiderschap. Allereerst vitaal leiderschap. Dit gaat over een gezonde levensstijl met aandacht voor rust, voeding, bewegen, ’s avonds niet laat (door)werken, etc. etc. Een overkoepelende voorwaarde om überhaupt persoonlijk leiderschap te praktiseren. Het tweede aspect gaat over professioneel leiderschap. Je zit goed in je vak en je wilt leren en ontwikkelen. Verbaal leiderschap, ten derde, gaat over transparante communicatie en mondigheid om bijvoorbeeld effectief feedback te geven of om gedachten en gevoelens te kunnen adresseren. Het vierde onderdeel is emotioneel leiderschap. Dit heeft vooral betrekking op het omgaan met emoties. Je drijfveren en angsten kennen, ze niet verstoppen maar laten zien en gebruiken. Stoer en kwetsbaar. Het vijfde thema van persoonlijk leiderschap gaat over de regisseur van dit alles: je mindset. In de kern gaat het bij mentaal leiderschap om enerzijds bewustzijnsontwikkeling en anderzijds het werken aan een zogeheten “op groei gerichte mindset” om (de facetten van) persoonlijk leiderschap te kunnen praktiseren en steeds verder te ontwikkelen.

Meer over persoonlijk leiderschap? Ga naar het contactformulier.

plaatje