Teamontwikkeling

training2

Er is altijd wel een reden om in een team of een groep professionals te investeren. De wereld om je heen verandert, ambities en bedrijfsprocessen kunnen veranderen, er is behoefte aan een betere samenwerking of de onderlinge verhoudingen schuren. Verder is het sowieso voor elk team goed om af en toe los te komen van de ‘waan van de dag’ en even stil te staan bij de samenwerking en de verhoudingen.   

Veel programma’s voor teamontwikkeling die ik begeleid gaan over het inspelen op nieuwe ambities, het versterken van de samenwerking en het verbeteren van verhoudingen. Veelal concentreert het programma zich rond (collectieve) mindset, omgaan met emoties, communicatiestijlen en gedrag. Voorbeelden van thema’s die zich prima lenen voor deze vier-eenheid, zijn:

  • Hoe kunnen wij als team nog beter en plezieriger samenwerken
  • Ontwikkelen van houding en mentaliteit (organisatiecultuur)
  • Intervisie en collectieve professionalisering
  • Eigenaarschap en (meer) zelfsturing
  • Samenwerken en communicatiestijlen
  • Nieuwe vaardigheden en samenwerking bij transities
  • Elkaar aanspreken op gedrag en feedback geven op prestaties
  • Veranderkracht en mogen wij ook onszelf zijn?
  • Teambuilding, in welke vorm dan ook

Bij een opdracht voor teamontwikkeling wordt, na een uitgebreide intake, eerst een programmavoorstel (draaiboek) gemaakt. Het voorstel behoeft altijd eerst de goedkeuring van de opdrachtgever alvorens de bijeenkomst(en) word(en)t gehouden. Van de bijeenkomst(en) wordt een puntig verslag gemaakt.

Vaak maak ik bij teamontwikkeling gebruik van de Mindset-scan, een vragenlijst over denkroutines en de impact hiervan op de samenwerking, communicatiestijlen en de onderlinge verhoudingen. Van de Mindset-scan is een verkorte (online) variant beschikbaar. Lees hier meer over de scan en doe de verkorte versie.