Home

Veerkracht bij verandering. Dit is in de kern waar wij voor staan en gaan.
Veerkracht gaat over gedrag, afgestemd op een verandering of een nieuwe ambitie. Vaak betekent het ook het loslaten van het oude. Veerkracht begint bij zelfreflectie en bewustwording. Op zoek gaan naar je routines in denken en gedrag en je afvragen wat die (nog) voor je betekenen. Veerkracht gaat ook over een alternatief gedrag. Wat vraagt de verandering voor houding en op welke manier gedraag ik mij het meest effectief. Daarnaast gaat veerkracht over doen. Actie! Alternatief gedrag praktiseren en volhouden. Invloedrijk en zonder je in te houden. Uit je comfort zone, leren en borgen.

In het begeleiden van mensen - individueel, in teams of in organisaties - focussen wij op mindsets en emoties. Hoofd en hart. Ongeacht de aard van de verandering. Bij mindsets gaat het over vaste overtuigingen en oordelen en wat voor rol die spelen bij veranderingen. Vaak zijn er verschillende of zelfs rivaliserende mindsets in het spel. Emoties verwijzen naar gevoelens, of mensen die uiten of niet en wat voor effect dit heeft op hun beleving van de veranderingen. Gevoelens van enthousiasme en vertrouwen of juist van angst en machteloosheid.
Onze inzet is er op gericht mensen vrij te maken. Vrij van belemmeringen: in het hoofd, het hart en in gedrag. En er is nog iets ... het 'hogere doel'. De waarom-vraag. Vrijheid is één, commitment met het hogere doel van de verandering is twee. Vaak gaat dit over passie (voor jezelf en elkaar) en de verbondenheid met levensdoelen, teamdoelen of de missie van de organisatie.

Onze lat ligt hoog en is ook onvermijdelijk als je jezelf het allerbeste gunt. Wij doen dit in alles wat we doen; bij training, coaching, teambegeleiding en organisatieverandering.

Human Excellence en Opportunity Mindset

De rode draad in ons werk is Human Excellence (HE), een multidisciplinaire benadering, waarbij uitgegaan wordt van de kracht van mensen. Het unieke van HE is dat het geen aanpak is vanuit één overheersende methode of één waarheid praktiseert. Het is een bundeling van verschillende methoden en visies.
Een bijzondere loot aan de stam van HE is Opportunity Mindset (OM). Dit is een creatieve manier van denken en ontwikkelen die zorgt voor het zien en grijpen van kansen. OM werkt aan de mentale veerkracht van mensen en geeft ze autonomie om dit in gewenst gedrag om te zetten. Ook zorgt OM voor een (collectief) proces om 'het hogere doel' van de veranderingen nog beter te zien en te bereiken.

Over HE en OM zijn twee handige en dunne boekjes beschikbaar. In 40 pagina's helder beschreven wat het is en met praktische toepassingsmogelijkheden. Bestel de boekjes via het contactformulier.